وبلاگ ورزشی «احسان همّت زاده»

 

***

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «حسن مدنی»

تصاویری از استاد «حسن مدنی»

استاد بزرگ کونگ فو توآ ایران

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «ناصر احمدی»

تصاویری از استاد «ناصر احمدی»

قهرمان کونگ فو ایران و جهان

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «هادی آقایی»

تصاویری از استاد «هادی آقایی»

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده