۸ مطلب توسط «احسان همّت زاده» ثبت شده است

وبلاگ ورزشی «احسان همّت زاده»

 

***

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

کونگ فو توآ

از کونگ فو توآ چه می‌دانید؟

Kung-Fu TO'A

 

به زودی ... .

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

بنیانگذار کونگ فو توآ

تصاویری از بنیانگذار کونگ فو توآ

استاد «ابراهیم میرزایی»

 

 به زودی ... .

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

راهدانان طریقت دانایی

تصاویری از راهدانان طریقت دانایی

تعلیم یافتگان بنیانگذار کونگ فو توآ

 

به زودی ... .

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «احمد صراف نیا»

تصاویری از استاد «احمد صراف نیا»

تعلیم یافتۀ بنیانگذار کونگ فو توآ

 

به زودی ... .

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «حسن مدنی»

تصاویری از استاد «حسن مدنی»

استاد بزرگ کونگ فو توآ ایران

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «ناصر احمدی»

تصاویری از استاد «ناصر احمدی»

قهرمان کونگ فو ایران و جهان

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده

استاد «هادی آقایی»

تصاویری از استاد «هادی آقایی»

مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو

 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
احسان همّت زاده