باسمه تعالی

 

با سلام به جامعۀ ورزش‌های رزمی کشورِ عزیزمان ایران؛

***

این وبلاگ در جهت معرّفی این هنر اصیل ملّی در فضای مجازی ایجاد شده است.

 

ورزش رزمی «کونگ فو توآ» و همراهان این طریقت، از دیرباز با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده‌اند؛ ولی با وجود اساتید برجسته در سراسر ایرانِ پهناور و تربیت همراهان وفادار، برتری این ورزش حتّی در سطح بین‌المللی هم مطرح گشته و صحّت آن بر کسی پوشیده نیست.

یکی از راه‌های نشر این ورزش، توسعۀ ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی از جمله ایجاد وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های متعدّد و تألیف کُتُب با رویکرد علمی - پژوهشی است تا حقایق و اسرار علمی، فلسفی و عرفانی این ورزش در جهت تحقّق جامعۀ آرمانی با ملّتی پویا در طریقت دانایی نشان داده شود.

خواهشمند است دیدگاه‌های خود را جهت ارتقاء سطح کیفیّت وبلاگ ارسال نمایید. همچنین جهت انتشار مطالب و تصاویر خود در این وبلاگ، آنها را به آیدی اینجانب به آدرس: @Ehsan_Hemmatzadeh ارسال نمایید تا به نام خودتان منتشر شود.

توآ

👊👊👊